Werk   ABN AMRO: The Past of the Present    Per Saldo   Pieter Claesz  


Watertanden
Pieter Claesz is een van de beste stillevenschilders van de Gouden Eeuw. Het Frans Hals Museum in Haarlem organiseert een tentoonstelling van zijn werk. Maar liefst 45 stuks. In het vroege voorjaar van 2005. En ABN AMRO sponsort. Aan mij het, gewaardeerde, verzoek opzet en tekst aan te reiken voor een advertentie, die in een vuistvol bladen wordt geplaatst. Halve pagina in kranten, dubbele pagina in tijdschriften. Volle kleur!

De bank moet, vind ik, de kostelijke ruimte niet alleen benutten om een loflied over Claesz te zingen. Met als doel: lange rijen voor Groot Heiligland 62. Nee. Volgens mij zou centraal moeten staan: de affiniteit met kunst, bij de bank. Zoals die blijkt uit sponsoring, Kunstprijs en eigen verzameling. Pieter Claesz is daarbij een amuse en een dessert *****.

Saskia Suurenbroek deelt de opvatting, Marc van Veelen en diens The Lemonhouse geven vorm.

Klik hier voor de vergroting>>    Kopij>>