Werk    NVVE  


Het woord laatstewilpil is door mij bedacht, in opdracht van de NVVE. Omdat bijna niemand meer wist wie de Drion van de pil van Drion was. En waar die voor stond (Volkskrant, 16 februari 2016).

Best een tijd geleden al meldt zich de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor Euthanasie. Ik maak er drie advertenties voor, samen met art director Joop Smit. Deze. Volgens mij zijn ze nog zo actueel als wat:

Later. In de moeizame strijd om maatschappelijke acceptatie van euthanasie speelt Huib Drion, (1917 - 2004), jurist, vice-president van de Hoge Raad, een niet mis te verstane rol. Naar hem wordt de hypothetische pil vernoemd, die een zelfverkozen einde kan maken aan het leven. De pil van Drion. Al voor de dood van Drion loopt de bekendheid van dit begrip terug en snappen steeds minder mensen waarom het gaat.

Er is gewoon een nieuw woord nodig. Dat mag ik bedenken. En dat doe ik graag:

Laatste-wil-pil. Laatste wil pil. Laatstewilpil.

(De digitale Van Dale blijft sto´cijns.)

www.nvve.nl