Werk    De Mesdag Collectie 


Lees, zeg: Museum Mesdag
en de twijfel slaat toe.

Museum? Nee: Panorama!
Panorama? Nee: Museum!

Kortom: er is evident sprake van verwarring. Waarbij nog komt dat het Panorama beduidend meer bezoekers trekt en dat het museum te onbekend is. In twee opzichten:
in termen van naambekendheid, maar ook
in de zin van inhoudbekendheid. Waarmee ik bedoel dat
teveel mensen op voorhand denken dat in het Museum (uitsluitend) werk van Hendrik Willem Mesdag zélf te zien valt. Terwijl in de praktijk het museum is gewijd aan de bijzondere verzameling die Mesdag en zijn (eveneens schilderende) vrouw Sientje Mesdag - van Houten samen hebben opgebouwd. Van Haagse School tot Barbizon.


H.W. Mesdag door A.J.M. Steinmetz

Dit alles en meer leer ik, op 20 september 2010, van Marieke Uildriks, ten kantore van het Van Gogh Museum, sinds 1991 de beheerder.

Aan mij de vraag een nieuwe naam te bedenken, die de eerder gesignaleerde problemen te lijf gaat.

Na inhoudelijke verdieping tast ik allerlei mogelijkheden af. Waaronder een fantasienaam. Uiteindelijk wint het begrip collectie. En zo wordt het

De Mesdag Collectie


Ontwerp: Koeweiden Postma

Na een verbouwing van twee jaar gaan de deuren weer open. Op 14 mei 2011. En ja hoor, de nieuwe naam staat op het naambordje. Daar kan ik echt van genieten...

www.demesdagcollectie.nl


Foto: Luuk Kramer

Meer>>