Werk    Nederlands Meel  


Vergane glorie. In april 1986 verschijnt de eerste publicatie van het Voorlichtingscentrum Nederlands Meel. Participanten: de fabrikanten. Alkmaar, Koopmans, Meneba, Moorlach, Walsenmolen, Wessanen en Van der Zande. Omstreeks 90% van de maalindustrie. Ten tijde. Onderwerpen: kerngegevens, "Van tarwe tot bloem: een kwestie van verfijning", "De Nationale Bakproef", "Het E.E.G. landbouwbeleid en de tarweprijzen". Er wordt ook campagne gevoerd.
In vakblad Bakkerij en in de Journalist. Onder meer onder de koppen: Verhelderend(beleid) en "Waardoor ons landt zich onderscheidt" (De Nationale Bakproef. Binnenkort ook voor bruin).
Voorts arriveert een garantiecertificaat, luidend: "Ondergetekende, aangesloten bij de Stichting Voorlichtingscentrum Nederlands Meel, verklaart dat de bloemsoorten zoals hieronder vermeld met het daarbij aangegeven volume, onder controle staan van het Station voor Maalderij en Bakkerij, door middel van de Nationale Bakproef, uitgevoerd door het Instituut voor Graan, Meel en Brood - TNO te Wageningen." Het certificaat is, binnen de huisstijl, ontworpen door Dart Design. Er luiden, zeker weten, radiocommercials door de ether. Tot op heden kon ik er niets over terug vinden. Maar: de bandjes zijn er nog (met mannenstem Jules Croiset).

Ik ben één en al oor:

Net als in andere bedrijfstakken is de situatie aan de aanbodzijde van de markt drastisch veranderd. Zulks bracht ook het verdwijnen van het centrum met zich mee. Jammer, want er was sprake van een opvallende collectieve campagnevoering. En de klant was een leuke!