Werk    De Einder  


'Je leven is van jezelf.
En van niemand anders.'

Indachtig deze, mijn, overtuiging heb ik ja gezegd. Op een bestuursverzoek van Stichting de Einder. Om con amore communicatie-advies te geven. De Einder is voorstander van zelfbeschikking en verleent steun bij een zelf te kiezen levenseinde. Ook wel: een waardig levenseinde onder eigen regie. www.deeinder.nl

Eerste project: de al langer op stapel staande nieuwsbrief.