Werk    Prins Claus Fonds  
Verborgen Afghanistan
De Amsterdamse Nieuwe Kerk heeft een groot aantal voorwerpen van kunst en cultuur uit Afghanistan naar NL weten te halen. Ze zijn gered, van roof, beschadiging, vernietiging, door 'onder te duiken' in de kluizen van de Centrale Bank in Kabul. Het Prins Claus Fonds kent, in 2004, een prijs toe aan Omar Khan Massoudi, directeur van het Nationaal Museum en spil in het reddingsweb - met gevaar voor eigen leven. Het Fonds verbindt een drietal lezingen aan de expositie, waarin de bedreiging en het behoud van cultureel erfgoed de boventoon voeren. In even zovele advertenties wordt melding gemaakt. NRC/Handelsblad vormt wederom de biotoop. Doch sinds het Cultureel Supplement op tabloid formaat wordt uitgebracht, kunnen we de annonces niet meer in het vel steken dat we eigenlijk verkiezen. Het worden, noodgedwongen, eenkoloms stroken.
Klik maar>> dan komen ze, 'en marge'.      
NRC Handelsblad, vrijdag 7 december '07

Van de Niger naar het IJ       


NRC Handelsblad, vrijdag 1 juni 2007

Een gekoesterde wens
Het is een gekoesterde wens van Prins Claus. En zaterdag 17 februari 2007 gaat die in vervulling. Twee prinsen en twee gemalinnen reizen naar Mali, Bamako. Voor de première van de Sahel Opera. Daags tevoren staat een advertentie in NRC Handelsblad. In opdracht van Lieke Vervoorn en ontworpen door Irma Boom. De schrijver doet zich raden.

Prins Claus Prijs 2006
Vrijdag 8 december, in NRC Handelsblad. Twee advertenties in het Cultureel Supplement.
Over de prijsuitreiking en over de 'week van Abedini'. Vormgeving: Irma Boom.
www.princeclausfund.org    www.platform21.com

   


>>dankwoord Reza Abedini

   

   De smaak te pakken: na de verjaardagsadvertentie en de aankondiging van de expositie in Foam verschijnt een derde annonce, over de septembergalerij (NRC/H 15 september. De krant laat het afweten. Doch herneemt, op Prinsjesdag, 19 september.)

Herkansing. Op 22 september deze:

De eerste dag van het eerste kroonjaar van het Prins Claus Fonds wordt op 6 september in Den Haag gevierd. Daags erna gaat in Foam Amsterdam een bijzondere fototentoonstelling open. Beide evenementen worden per advertentie aangekondigd in het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad. Op de vrijdagen 1 en 8 september 2006. Irma Boom is de ontwerper, Lieke Vervoorn mijn opdrachtgever.
Eersteling

Sinds kort adviseer ik het Prins Claus Fonds in Den Haag. Op instigatie van Lieke Vervoorn, hoofd communicatie. Eerste zichtbare "daad": een advertentie voor een spectaculair optreden tijdens het Holland Dance Festival. Irma Boom gaf vorm, als immer. NRC/Handelsblad, CS, 4 november 2005. www.princeclausfund.org

Na 1 komt 2. NRC Handelsblad, vrijdag 9 december 2005.