Werk    dKvhT  


Heerlijk is het! Een beetje meedraaien met de cursus die Els Reijnders nu voor de vijfde maal organiseert. Oorspronkelijk heet die Het Proces. En thans dKvhT, de Kunst van het Tentoonstellen. Onder patronage van het Van Gogh Museum en in nauwe samenwerking met De Mesdag Collectie. Wederom geef ik een masterclass. Uiteraard over communicatie voor kunst. De deelnemers (2014/2015 telt 12 dames) krijgen huiswerk van me: voorafje en toetje. Ook geef ik aan graag bereid te zijn te adviseren, bijvoorbeeld over de titel van de expositie die men moet organiseren.

Reacties>>

Op 14 december 2013 opent in De Mesdag Collectie, Den Haag, de tentoonstelling: Hoe verzamelt een kunstenaar? Goed idee, goede titel. Hoe komt de groep aan die titel? Vier deelnemers nemen contact met me op en gaan in op mijn aanbod. Om nader overleg te plegen en advies te ontvangen inzake communicatie. Ten kantore, nog in de Deltastraat. De sfeer is prima en de titel schiet me onverwijld te binnen. ('Vreugde alom'.)