Werk    Dordrechts Museum  


Januari 2010. Terwijl de karbouwen door de verdronken rijstvelden ploeteren, schrijf ik de tekst voor een A-5 kaart. Gewijd aan de onthulling van de tweede Dordtse Boudin.>>Vormgeving: Jantijn van den Heuvel. Tekst: pm (september 2009)Cornelis en Johan.

>>


Info ijlt vooruit. Zo weet ik waarom het gaat, kan ik me dingen afvragen en kom ik op een beginnend idee. Drie werkdagen later volgt het eerste gesprek. Met Vincent van de Kerk, pr en marketing Dordrechts Museum. Over de tentoonstelling "Gebroeders De Witt. Macht en onmacht in de Gouden Eeuw".>> En: een bescheiden advertentieserie ervoor. Formaat, frequentie, titels staan vast. Huisontwerper Jantijn v/d Heuvel geeft vorm. Daar ben ik blij mee. We werkten al eerder prima samen.

Vincent en ik zijn het snel met elkaar eens. De advertenties (4 x 10 cm) moeten simpel zijn.
De broers dienen de hoofdrol te spelen, als man en staatsman. De Akte van Seclusie, de Deductie, de aanval op de Harmonie: zij blijven buiten beschouwing. Bovendien moeten de broers op voet van gelijkheid naar voren komen (geen dominantie door Johan) en mag de nadruk niet komen te liggen op de politieke moord. Ook beseffen we dat veel mensen niet (meer) weten wat er ten tijde gebeurde (tanende canon, afnemend historisch besef). Hetgeen leidt tot de opzet:
- Twee broers. Uit Dordrecht
- De één ...
- De ander ...
- En allebei ...
- website


J. van Wijckersloot, Allegorie op het Rampjaar,
1672, Rijksmuseum Amsterdam

In Singapore en Indonesië lees ik de kopij van "De Ware Vrijheid", de dubbelbiografie van Luc Panhuysen. Welbewoord, fascinerend. Nabij Surabaya, in de bergen bij Trawas, schrijf ik, uitziend over de rijstvelden, de eerste teksten. Exact een maand na het startgesprek. Ze worden voortvarend beoordeeld, door museum en stadsarchief. Daags vóór de opening staat de eerste annonce, ongewijzigd in de krant. Met dank aan de laptop. www.dordrecht.nl/stadsarchiefTrawas, 25 augustus 2005