Werk    Gemma Cooymans  


Gemma Cooymans werkt jarenlang bij de Beurs van Berlage en organiseert er het een na het ander. Vervolgens stapt ze binnen bij een gespecialiseerd bureau. Dat krijgt het moeilijk en moet een groot deel van het personeel ontslaan. Aldus begint ze voor zichzelf. Ze laat me haar bedrijfsplan lezen en vertelt. Over toen en straks. Aan mij de vraag een passende naam/omschrijving te bedenken.

Dat valt niet mee. Haar vak zit vol Anglicismen die behoorlijk zijn versleten. Vanwege overvloedig gebruik. Denk maar aan: beleving, experience en event. Ik ga op zoek naar haar grootste kracht. Daadkracht. En vat samen:

Een idee wordt een project.
Het project wordt een succes.

http://gemmacooymans.nl