Werk    Cobra Museum   Vertaalslag  


Hoe bedoelt u?
In het Cobra Museum zie je Cobra. Nogal logisch. Anders heet je niet zo. Maar. Het museum beperkt zich niet tot Cobra. Het toont ook andere dingen. Kunst van nu en soms van straks. Lang niet iedereen weet dat, begrijpt dat, waardeert dat - zomaar. Je komt voor Appel, Constant, Corneille plus hun makkers. Die zíjn er wel, zeker, maar niet in het hele gebouw. De grote bovenverdieping kan helemaal in het teken staan van iets of iemand anders. Mike Bouchet, bijv., een Amerikaan die vijftien identieke stapels hout op een rij zet, elk op een eigen tapijt. Of, onverwacht: 24 films en video's onder het motto Vrijheid of Vaderland. Volksliederen, zwaaien met vlaggen, nationale helden, populisme. Pardon?

Er is, steeds, een vertaalslag nodig.

Waarover gaat het? Waarom doet het museum dit? En wat heeft het met Cobra van doen?

Ik bemoei me niet met zaalcommunicatie. Al zou ik dat best willen. Wel probeer ik helderheid te bieden op www.krskrscobra.nl Nadat, aldaar, het verhaal over Cobra is verteld, voor jong en ouder, treed ik op als tolk. En leg verbanden. Tussen nu en (met terugwerkende kracht) toen.

Armando>>
Slangen>>
Bram Bogart>>
Toscane in Lisse>>
Lucebert: gedichttekeningen>>
Klee + Cobra>>
Lisa Walker>>
Studio Toscane>>
Jacques Doucet>>
Vijftien topstukken>>
Vrijheid of Vaderland>>
Keramiek>>
Mike Bouchet>>
Hiep, hiep, hoera>>
Maskers>>
Piet Ouborg>>
Paris Central>>

Reacties>>

www.krskrscobra.nl