Werk    Cobra Museum   krskrscobra.nl  Cobra zestig
Het Cobra Museum in Amstelveen vraagt me, bij monde van Lieke Fijen, een website te realiseren. Gericht op kinderen uit groep 7 en 8. Maar ook breder aantrekkelijk. Het is een heerlijk karwei. Vooral omdat je deksels goed moet nadenken. Over wat kinderen van die leeftijd wel en niet weten. Omdat je moet zoeken en vinden. Wat meldt je, wat laat je weg? Snappen ze wat je zegt? Of onderschat je ze? Sla je wel een natuurlijke toon aan? Blijf je hun aandacht behouden? Als opzet en tekst in grote lijnen rond zijn overleg ik intensief met mijn dochter Myrthe. Met wie ik reeds menige site heb gemaakt. Het beeldmateriaal moet worden uitgezocht. En in lijn worden gebracht met de tekst. Overigens blijkt terstond dat tekst op papier of in Word heel iets anders is dan tekst op het web. Ik moet dus schaven, slijpen, bijstellen. Vooral bij de overgang van de ene pagina naar de volgende. Het werk van Myrthe valt op de voet te volgen, via een html lijntje. Het is heel spannend zo bezig te zijn. In nauw contact ook met Lieke Fijen. Daags voor de zestigste jaardag van de oprichting van de CoBrA groep (8 november 1948 in Café Notre Dame te Parijs) is www.krskrscobra.nl in de lucht.

Reacties>>

   www.cobra-museum.nl

Verhalen vertellen, verhalen vertalen.
Het is een duo, in het januarinummer 2009 van het internettijdschrift Cosimo, over kunst en cultuur. Eerst vertelt Pierre Jannsen, dan vertaalt het Cobra Museum. Per website. Gemaakt met kinderen in groep 7 en 8 voor ogen. Maar uiteraard voor iedereen.
Klik hier voor vergroting>>

www.krskrscobra.nl