Werk    Cobra Museum   Corporate  


De geest van Cobra

Het Cobra Museum heet voluit: Cobra Museum voor Moderne Kunst. Zulks is niet zonder betekenis. Cobra is en blijft essentieel, maar daarnaast wil het museum ook actuele kunst laten zien die de geest van Cobra ademt. Cobra Contemporary luidt de programmanaam. In het Engels, vanwege de nadrukkelijk internationale opstelling. Voortbouwend op de eerdere corporate brochure schrijf ik een toegespitste nieuwe. In nauw overleg, ook met Katja Weitering, hoofdconservator, thans artistiek directeur. Mart. Warmerdam geeft vorm aan inhoud.

Ziehier>>

>Kijken?
Cobra Corporate

John Vrieze, directeur, van het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen, mailt, op donderdag 23 september 2004, 11:59. "Ik heb een woordkunstenaar nodig." Voor een corporate brochure. Toen nog aangekondigd als eenvoudig. Ik ken John reeds lang, van De Nieuwe Kerk, alwaar hij zó succesvol bezig was. Tevoren. Vrijdag 15 oktober reageer ik op ons gesprek, onderwijl. Kort daarna "is de zaak beklonken". Niettemin duurt het een jaar, alvorens de brochure, middelerwijl niet meer eenvoudig, het licht ziet. Het heeft geenszins van doen met trage vorming van benodigde besluiten, doch met zorgvuldigheid. John blijft op de bok, Lieke Fijen inspireert (en kent het museum als geen ander). Mart. Warmerdam ontwerpt. Ik schrijf de kopij (door Lynn George schitterend vertaald, in het Engels) en verstout me, voor het eerst sinds eeuwen, beeldsuggesties te doen. Hetgeen, mede, leidt tot een volstrekt ongekende, innovatieve wijze van vorm geven. In druk (door Grafinoord, Assendelft) ziet het er véél fraaier uit dan op het scherm. Reken maar.

Reacties>>