Werk    Mauritshuis: 
   Bedrogen ogen    Bertolli    Italië    Frans van Mieris    nieuw.nl 
   Open dag    Rembrandt    Rubens & Brueghel Samen    Vermeer    Afscheid  


We weten hoe hij heet.
Maar verder...

Cornelius Gijsbrechts is de naam. Vermoedelijk geboren in Antwerpen. Rond 1660 wordt aldaar ene 'Cornelis-Norbert Gysebrechts' ingeschreven als meesterschilder bij het Sint-Lucasgilde. En dat zou hem best eens kunnen zijn. De geboortedatum ontbreekt, evenals elke informatie over een opleiding. De vroege schilderijen, vanaf 1657 of daaromtrent, zijn heel traditioneel. Vanaf 1662, 1663 legt Gijsbrechts zich toe op het fenomeen trompe-l'oeil. Daarin wordt hij een onbetwiste grootheid. Dat valt ook koning Frederik III van Denemarken op, een verwoed verzamelaar. Gijsbrechts werkt twee jaar voor hem. Na de dood van de vorst blijft hij, weer twee jaar, bij opvolger Christiaan V. Daarna duikt hij op in Stockholm en misschien ook in Breslau. Dan valt de mist...

Het Mauritshuis houdt van 4 februari tot en met 15 mei 2005 een Gijsbrechts-expositie. Om precies te zijn: 21 schilderijen. Twintig aan de wand, één staand. Bijna allemaal uit Deens bezit: Statens Museum for Kunst.


Rariteitenkastje. Nee, het deurtje staat niet open.

De tentoonstelling moet natuurlijk een titel hebben.
Er gonst reeds van alles door de museale gangen. Ik draag aan:

Bedrogen ogen

en zo wordt het. Met als ondertitel: Geschilderde illusies, van Cornelius Gijsbrechts.

Het budget biedt ruimte aan zeven advertenties, in drie landelijke dagbladen (de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad) en de Haagsche Courant, de thuiskrant. Stroken van 1 kolom breed bij paginahoogte. In de culturele biotoop. Er ligt een creatief houvast aan ten grondslag,
verankerd in de woorden:

 • Je ziet
 • Je kijkt nog eens.
 • Net echt is niet echt.
 • Bedrogen ogen

 • Schildersezel. Geen 3d, maar 2d.

  Ik selecteer zeven schilderijen, licht er details uit er schrijf de passende teksten.
  Hier alle zeven advertenties, in de juiste volgorde: scrollen maar>>
  In brede kolommen verschijnt ter rechter zijde een verticale regel, met aanvullende gegevens.
  Lees horizontaal>>  Gelukkig doet zich een mogelijkheid voor in kleur te adverteren. En wel in het -dan nog bestaande- blad 'Cultuurbarbaar', een uitgave van het Ministerie van OCenW, bestemd voor relaties en eigen medewerkers. We staan trots op de achterpagina!

  www.mauritshuis.nl
  Mijn partners bij het Mauritshuis zijn Peter van der Ploeg, hoofdconservator,
  Antia Wiersma en Pom Verhoeff, communicatie, Marthe de Vet, educatie.
  Emiel Pijl van Neroc/VGM zorgt voor de productie.