Werk    Advertentie-estafette  


Advertentie-estafette

Ola Mafaalani en Ko van den Bosch nemen het initiatief en bedenken het idee. Een permanente proteststroom tegen de cultuurplannen van Medy van der Laan, vervat in haar beleidsnota. Aan de (Tweede Kamer) orde in najaar 2004. Ze verzamelen een veertigtal theatergroepen achter zich en starten een campagne. In Trouw, de Volkskrant en NRC/Handelsblad. Kleine ingezonden mededelingen, frequent op pagina 1, waarin " toneel en dans" protest aantekent. Elke groep in eigen woorden.

Maar: er is iets gemeenschappelijks nodig. Een soort boventitel, door een ieder gedragen. Ronald Klamer (Het Toneel Speelt) benadert me. Of ik dat wil doen, in galop, con amore. Tuurlijk. Dit zijn ze, die opgewonden zinnetjes. Staccato.Den Haag. Vandaag. Beleert, frustreert. Kort, nekt.
Schaaft, snijdt. Sloopt, verhult. En praat mooi.


Den Haag. Vandaag. Wisselt, bedisselt. Lauwt,
luwt. Schrapt, kapt. Sloopt, ontloopt. En praat mooi.


Den Haag. Vandaag. Verziekt, verzaakt. Sloopt,
slaapt, snorkt. Of horen we daar een fit geluid?


Den Haag. Vandaag. Zet verstand aan de kant.
Stopt gevoel in de vriezer. Of niet soms?


Den Haag. Vandaag. Verhardt. Verstart. En gaat
over tot de orde van de dag. Of niet soms?


Den Haag. Vandaag. Babbelt, kabbelt, sabbelt.
En duikt. Onder het minimum. Of niet soms?


Den Haag. Vandaag. Moddert, rommelt, stamelt.
Kort, verdort. Verstijft. Of is er nog hoop?