Tekst/Taal   Taal:   Afscheid van   In de vijfde vertraging   Kromme tenen   Mooi gezegd 
  Nieuw (voor mij)   Raadselen   Schande, schaam je   Straattaal 
  Terug van weggeweest   Verhalen(d)   Zomaar wat woorden  


Verhalen(d)

Verhalen hoeven niet lang te zijn. Ook een paar
woorden kunnen verhalend zijn. En veelzeggend.
Klein reisje door mijn tijd.>>

Goede producten zijn niet goed genoeg. Je moet er altijd een goed verhaal bij hebben. Frank de Ruwe www.natwerk.nl    www.buutvrij.com

Ook letters kunnen verhalend zijn. Hier twee alfabetten van Nick Curtiss. Ingegeven door Joost Swarte. Joost A Gigolo en Boeuf Au Joost. www.identifont.com    www.joostswarte.com  Een product (in)gebed in een verhaal zal
  eerder interessant worden gevonden dan
  een product in een advertentie of commercial.
    Professor Kjell A. Nordstr÷m ,Tijdschrift voor Marketing


Misschien wel vanaf mijn prille begin* luidt mijn adagium: "Achter alles schuilt een verhaal". En verhalen moet je vertellen, dˇˇrvertellen.

Raymond Cloosterman, oprichter en eigenaar van Rituals, belijdt hetzelfde geloof. In de Verleiding, van de Volkskrant (1 oktober 2005) zegt hij: "Zonder verhalen kom je niet verder dan de Aldi. Dan zou je alleen nog maar wijn van twee euro kopen, zeep van vijftig cent en merkloze cola."

In het Parool lees ik een advertentie van de Neue Nationalgalerie te Berlijn. De tekst is in grijs, op zwart. En in kapitalen. Dat hapt niet lekker weg. Maar wie het niettemin doet krijgt een mooi verhaaltje ten geschenke. Over de jonge Picasso. "Pablo had heimwee naar Parijs. Op bezoek bij zijn ouders in Barcelona miste hij de stad. Zo ging hij verdrietig naar bed en viel in slaap. Om iets goeds voor hem te doen, borstelde zijn moeder ondertussen liefdevol zijn vuile kleren en schoenen. Maar toen Pablo wakker werd en zag wat zij had gedaan, ontstak hij in grote woede. Nu had zij hem ook nog zijn 'Parijse stof' ontnomen!"


* Zie de rubriek: pm gefeliciteerd! De bijdrage van mijn moeder.

Het Amsterdamse Tropenmuseum heeft, althans volgens eigen zeggen, het beginsel 'verhalen vertellen' omarmd. Hier en daar valt dat beginnend te merken. Nog niet op de fantastische expositie Bisjpalen in 2008. Terwijl het onderwerp zich daartoe zo bij uitstek leent. In elk geval is het tentobeeld (met snippers geluid uit de oerwouden van Nieuw-Guinea) dermate bijzonder dat de ontwerpers er een Yellow Pencil voor krijgen van de Britse designers & art directors club. www.kossmanndejong.nlVlak voor het zomerreces '06 schrijf ik de tekst. Op een wat schimmig verzoek van de dames Janna en Richtje Reinsma. Handelend als gastredacteuren van het literaire tijdschrift 'Raster'. De invalshoek is taal, het motto luidt 'Lees mij' en ik mag het over mijn eigen werk hebben. Illustraties steunen. Het artikel wordt geweigerd. Het zou niet passen binnen de beoogde opzet. Verder nooit iets vernomen. Ook een presentexemplaar kan er kennelijk niet af. Nou, dan niet.

Toch laat 'Pak me beet' me niet los. Op 18 mei '07 lunch ik met Joop Smit en geef hem de tekst mee. Met de vraag of hij een boekje vorm wil geven. Dat wil hij. En dat doet hij zoals alleen hij het kan. Ik vul nog wat aan, doch verander geen woord. Binnen de kortste keren ligt er een eigenzinnig ontwerp. Dat me ten zeerste aanspreekt. Op 20-07-2007, mijn 69ste verjaardag, is het werkje klaar. In rood, zwart, wit. Presentje mijnerzijds.
Zie de rubriek: werk>>