Tekst/Taal   Taal:   Afscheid van   In de vijfde vertraging   Kromme tenen   Mooi gezegd 
  Nieuw (voor mij)   Raadselen   Schande, schaam je   Straattaal 
  Terug van weggeweest   Verhalen(d)   Zomaar wat woorden  


Schande, schaam je:

2015  

Massamoord
2200 van de 3000 damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen worden binnenkort in koelen bloede vermoord, afgeschoten. Aanjager: wethouder Udo Kock.(D66 n.b) De blaam komt de gemeente Amsterdam volop toe, omdat die nooit serieus werk heeft gemaakt van 'natuurlijk evenwicht', 'natuurlijk verloop'. Groen Links, de SP en de Partij voor de Dieren zijn fel tegen. ProvincialeStaten hebben inmiddels toestemming verleend. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat je in gemoede zulke beeldschone en onschuldige dieren afschiet? En welke jager kan het met welk geweten in overeenstemming brengen de trekker over te (blijven)halen?Oma Toni Heeremans doodgestoken. Ze is 96 en maakt een ommetje. Achter haar rollator, in De Pijp, waar ze al tachtig jaar woont en waaraan ze verknocht is. Dan verspert een 23jarige haar de weg en steekt haar neer. Donderdag 19 maart. Oma haalt het nieuws (buis, krant, sociale media). Ze krijgt meer dan drieduizend kaarten van over de ganse wereld, terwijl ze probeert te herstellen in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Dat lukt niet. Zaterdag 11 april overlijdt ze.2013  

Protest tegen de kolossale Amerikaans spionage, ook in bevriende landen. Prism als middelpunt. Hier bij Checkpoint Charlie te Berlijn. (20 juni 2013)

Geïnspireerd door de Heilige Vader wil een pastoor te Tilburg al degenen die - uit protest - de Moederkerk verlaten (opzeggen heet zulks elders, uittreden hier) met naam en foto in zijn kerk bekendmaken. Bekannt machen. 'Opdat de overgebleven gelovigen kunnen bidden voor het zielenheil van de afvalligen. En hen hopelijk kunnen overhalen hun besluit te herzien.' De bisschop juicht toe, de kerkleiding corrigeert. Per website.2012  

Begin 2012 noemt Paus Ratzinger, het homohuwelijk een bedreiging voor de menselijke waardigheid, voor de toekomst van de mens zelf. In december van hetzelfde jaar orakelt hij dat het homohuwelijk de wereldvrede bedreigt...  

In 1994 overlijdt multitalent Lucebert. Te Alkmaar. De familie is bereid zijn nalatenschap in permanent bruikleen te geven. Aan het op te richten cultuurcentrum Yxie. Een anonieme Spaanse verzamelaar wil de collectie aanvullen met tientallen schilderijen. Evenwel: het vorig jaar aangetreden college (CDA, VVD, SP, Onafhankelijke Partij Alkmaar en Trots op Nederland ) heeft nu een streep getrokken door Yxie. 'Te grote risico's, in een periode van zware bezuinigingen', luidt het. Weg, Lucebert-museum! >>
(13 oktober 2012)
Ja, er loopt een doorgang door het Rijks>>

Je bent premier der Nederlanden. In het kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen ontvangt je land de president van Turkije. Staatsbezoek. Op de Dam legt de hoge gast een krans. Bij het Nationaal Monument. Samen met koningin Beatrix. Jij staat naast mevrouw Gül. En kijk nou toch hoe. In een slobberkostuumpje, vol met kreukels. Ik hoor mijn moeder zeggen: 'Pisvouwen in z'n broek'. Ja, meneer Rutte...Je bent de premier der Nederlanden. En je hebt geschiedenis gestudeerd. Acht jaar, als ik het wel heb. Dan wordt er een vraag gesteld. Op je wekelijkse persconferentie. Over de Hollandsche Schouwburg. Van waaruit o zo veel landgenoten naar Westerbork worden afgevoerd. Om aansluitend te worden vermoord.

Je bent de premier der Nederlanden. En je weet het niet. Je stamelt wat. 'Eh? In Haarlem?' Nee, meneer Rutte. Vlakbij Artis. In Amsterdam. Werkbezoekje? Dan ook meteen maar aan het Verzetsmuseum. Vlakbij. Tegenover Artis. En even langs de Dokwerker? www.verzetsmuseum.nl


Het Parool, 21 april 20122011  

Mauro. Negen jaar ben je hier.
En nu word je gedeporteerd.
Omdat je achttien bent.
Nederland, o Nederland... >>Joep BertramsEen twaalfjarig meisje bevalt tijdens een schoolreisje. Dat houd je niet geheim, nee. En dat hoeft ook niet. Maar. Daarna beginnen de inbreuken. Wie is het, wie is de vader, hoe heet het kind van het kind? En meer. En meer. En meer. Onderzoekjournalistiek op z'n best (??) De Telegraaf voorop. Uiteraard. De voornaam van het meisje luidt: ... Kop op oorlogsterkte. Het meest misselijke van allen/alles vind ik de EO. Terwijl politie en justitie onderzoek verrichten, hoort de "Evangelische" Omroep klasgenootjes uit. Per twitter.

Hoe haal je het in je "Christelijke" hoofd? De Raad voor de Journalistiek (een soort ethische commissie) velt pas een oordeel als er klacht is ingediend. Dat kennen we.

Privacy? Hoe bedoel je? Het leven is slechts hype. Toch? Laatste nieuws: dat arme kind krijgt een nieuwe achternaam.

Stopwatchzorg Stuitende, alarmerende situatie in verpleeg- en verzorghuizen, waarbij voor iedere (be)handeling een tijdslimiet is ingesteld. Toiletgang: 120 seconden, bijvoorbeeld. Echt waar! Beschaafd land, Nederland, nietwaar?

2010  

Anderhalve kilo bedrog
Donderdag 18 november 2010. Door de kantoorbrievenbus zijn vijf bundels naar binnen geworpen. Folders in vliesdun plastic. Per bundel 18 stuks. Van enkele velletjes tot complete brochures. Van gerenommeerde aanbieders. Aldi, BCC, Blokker, Bril Service, Bruna, Dirk, Etos, Gall & Gall, Intertoys, Kaasspecialist, Klarenbeek, Lucardi, Mediamarkt, Praxis, Bart Smit, Toys XL, De Tuinen, Zeeman. Vijf bundels. Dat zijn er vier teveel. Hoe luidt het gezegde ook weer? Korte metten, snel thuis? Hoe dan ook: het is puur bedrog. Van de bezorger: 72 items bereiken hun beoogde publiek niet. Samen wegen ze ruim anderhalve kilo... Jammer dat ik niet weet wie de distributeur is.Je bent minister-president, voorzitter van de ministerraad en minister van algemene zaken. Je gaat naar Volendam en spreekt je uit tegen drugs. Niets mee aan de hand. Maar. Moet dat per se met een blik bier in de hand? Op straat? Ook al is het van Grolsch? En in zo'n T-shirt? Met die platte, ongeciviliseerde tekst? In onnodig Engels bovendien? Siert zulks een regeringsleider?

Minister Rouvoet sputtert tegen - terecht - waarop JP kinderlijke onschuld veinst...

Kort daarna valt het doek. Voorgoed.

Vier mei 2010. Zelfs één keer per jaar twee minuten stil zijn kunnen we niet meer...

Amsterdam Topstad. Toch?
Tegen de zijgevel van het Concertgebouw, naast de artiesteningang en goed zichtbaar vanaf de Van Baerlestraat, zijn twee grote vuilcontainers geplaceerd. Wie komt er in vredesnaam op zo'n idee? Hoogst vermoedelijk een ambtenaar. Reinigingsdienst? Stadsdeel Zuid? In Indonesië luidt een gezegde dat slimme mensen geen ambtenaar kunnen worden... Rond Koninginnedag 2010 ontsteekt Parool columnist Theodor Holman in terechte woede. Mede omdat aan de vuilstortplaatsen vijf open urinoirs zijn toegevoegd. Zogeheten plaskruisen. Vlak voor de oude ingang, nu champagnebar.

De toorn van Theodor>>

Gerda
De mineure minister van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft gemeend een glossy te moeten doen uitgaan, onder eigen naam. De Gerda. Oplage 800.000. Bijgesloten bij Libelle, Margriet en Flair. Teneinde luister bij te zetten aan het 75 jarig bestaan van het ministerie (dat overigens het overgrote deel van die periode anders heeft geheten). Vermijdbare kosten, uit de publieke middelen, ruim € 400.000,-. Zelfverheerlijking, ijdeltuiterij, in demissionaire tijd. Ook geduid als verkiezingspropaganda. Ten behoeve van het CDA. En flagrant in strijd met geschreven en ongeschreven regels inzake het optreden van bewindspersonen. Een woedende Tweede Kamer neemt per spoeddebat een motie van treurnis aan. Gerda, op de cover met zweepje, gaat diep door het stof. Topambtenaar Hans Blom, al negen jaar directeur communicatie ten departemente, verkast. Gerda blijft op het pluche. Sterker nog ze wordt binnen de kortste keren: Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Wereldvoedsel Organisatie (FAO). Zo'n blad legt kennelijk geen windeieren...

        

J.P.: 'Persoonlijke profilering kan en mag geen doel zijn van overheidscommunicatie.'


2009  

De Onderwijsraad is een onafhankelijk orgaan dat advies uitbrengt aan de regering en aan de Kamer. Wie er deel van uitmaken valt te lezen op de site www.onderwijsraad.nl Veel hooggeleerden, veel hoogmogenden.

Het illustere gezelschap lanceert medio november enkele ideeën: onder de noemer: Naar doelmatiger onderwijs. Zulks riekt naar aanstaande bezuiniging. En zie:

1.  de raad bepleit getalsuitbreiding, tot 50 à 75 leerlingen tegelijk. Computergestuurd of begeleid door meer leraren tezamen,
2. leraren moeten tijd gaan schrijven. Dus nog minder tijd voor onderwijs,
3. leraren dienen voortaan (mede) te worden beoordeeld door hun collega's. Prima voor de sfeer, onderling. Per school een kliklijn wellicht? Naar het hoofd en een centrale instantie?
4.  klap op de vuurpijl: leraren dienen voortaan (mede) te worden beoordeeld door hun leerlingen. Dwaasheid ten top.

Onze kwaliteitskranten reageren als door een wesp gestoken. Terecht. Voor je het weet zijn Gerard Joling of Frans Bauer hoofd ener school. Aleid Truijens eindigt haar noodsignaal in de Volkskrant met:' [...] drie tekenen van wantrouwen jegens de leraar. Drie goede redenen voor hooggekwalificeerde mensen het onderwijs te mijden'. De hoofdredactie haakt in: 'Straks is het onderwijs uiterst doelmatig georganiseerd, maar is er niemand meer die het wil geven.' NRC Handelsblad kopt: 'Leraar onder curatele'. Daaraan heeft toch niemand behoefte? Trouwens: onder curatele van wie? Ons ambtenarendom?

Taxi wantoestanden in Amsterdam. Al jaren. In het bijzonder bij het Centraal Station en op het Leidseplein. Korte ritten worden bot geweigerd, er wordt gescholden en middelvingers gaan met regelmatig omhoog. Vrije marktwerking op z'n best. Keurmerken helpen niet. De gemeente staat erbij en kijkt ernaar. Ondertussen wordt het imago van I amsterdam deerlijk geschaad. Joep Bertrams portretteert in Het Parool van 16 april 2009. www.yoopdeloop.com

Nieuwe bezems vegen streng. Eind mei grijpt de kersverse wethouder Gerson in. Verscherpt toezicht, een gastheer, hardere straffen. Even afwachten maar.

Overigens keert Gerson na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 niet terug in het college. En echt geholpen heeft zijn beleid niet. Het is nog steeds een zootje - Amsterdam onwaardig...

Halverwege '09 slaat, op het Leidseplein, een taxichauffeur een aanstaande klant dood. De politie stelt een onderzoek in. Dr. Sigmund loopt vooruit, op 15 juli.

Op 25 augustus kopt Het Parool: Taxi's bij CS weer een grote bende. En staatssecretaris Huizinga kijkt heur ogen uit op het Leidseplein. 'Is het zo erg?' 'Ja, het is zo erg.'

'Ze moeten het maar beschouwen als een weekeinde op de camping.'
De Italiaanse premier Silvio Berlusconi bij een bezoek aan de slachtoffers van de aardbeving bij L'Aquila. Ruim 200 doden...2008  

In het EKD, het Elektronisch Kind Dossier, vraagt Christen Unie Minister Rouvoet, straks, volgens opzet, naar: de kleur van het schaamhaar. Er staan zes tinten op zijn palet... Ik ben te goed opgevoed voor vergelijkingen.