Tekst/Taal    Lezen  De Volkskrant, maart 2015


Fernand Léger, stilleven ABC, 1927


(Volkskrant, 18-10-12)Vier interessante links:

www.taalpost.nl

www.taalpost.nl (Taalpost voor jongeren)

www.woordpost.nl

www.woordspot.nl (Woordpost voor jongeren)Beeldtaal Kim van Norren (1980)
www.kimvannorren.nl     www.weteringgalerie.nl
Dick BrunaTaal en spelling

www.vaagtaal.nl

Strijd tegen nietszeggend taalgebruik

www.dbnl.org

Woordenschat (bezorgd door Taco H. de Beer en E. Laurillard) is, volgens zeggen, het leukste woordenboek uit de 19e eeuw. Studententaal, soldatentaal en toneeltaal worden er niet in geschuwd. En dat is bijzonder in die tijd. Sinds herfst 2010 staat het on line. Op de site van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Het is verre van eenvoudig te vinden, maar uiteindelijk wint de aanhouder. Via Zoeken.

Ewoud Sanders signaleert in NRC Handelsblad>>

Aamborstigheid en zwijmelgeest zijn twee van de kleine duizend woorden die op het punt staan te verdwijnen. Of al zijn verdwenen. Ze staan in Van Dale, om precies te zijn in het Modern verdwijnwoordenboek. Samengesteld door Ton den Boon. Wat betekenen aamborstigheid en zwijmelgeest, trouwens? En lillebenen, liplap, lodderoog, lombard en loopmeisje?

Antwoord>>

www.vandale.nl

Het Van Dale Jaarboek 2007 meldt 3650 nieuwe woorden. Zoals: belmiep en belmuts (telefoniste), asobak (suv), breezersletje en boemerangkind (student die tijdens het weekeinde naar het ouderlijk huis gaat voor de was).www.taalcentrum.vu.nl

De specialismen van het Taalcentrum van de Vrije Universiteit zijn: communicatietraining, tekstredactie en vertalingen. Op de site onder meer: taalvervuiling en vreselijke vormen van Nederengels. Zoals award, toolkit, insourcen, leidend, output en reminder. Zie ook de rubriek tekst/taal>>

http://snn.vvb.org

De Stichting Nederlands keert zich eveneens tegen onnodige Engelse leenwoorden. Ze brengt een lijst uit van 2400 alternatieven. Die valt binnen te halen, op te halen via de webstek, de weblocatie, maar kan ook per post worden besteld. Elsevier en de Volkskrant gebruiken de lijst al.

www.woordenlijst.org/erratalijst

Fran-krijk blijft toch Frank-rijk. Anders gezegd:
de Taalunie heeft een aantal fouten hersteld. Verbeteringen aangebracht, wordt eufemistisch gesteld. Te laat voor het Groene Boekje. Trouwens, helaas. Ambtelijk gemodder, in helder Nederlands.

www.dewittespelling.nl

Na het verschijnen van het Groene Boekje verzamelde zich een aantal dissidenten. Te weten: 3 landelijke dagbladen, 4 opiniebladen, de NOS, het Genootschap Onze Taal, Planet Internet en de vereniging Tekstnet. Opgericht werd: het platform de witte spelling. Per 1 augustus '06 wordt de officiële spelling geboycot en baseert men zich op het Witte Boekje, dat eenvoudiger en consequenter is. De site is een gruwel. Onleesbaar, ten gevolge van krankzinnige vormgeving/typografie.www.spellingwijzer.nl

Het Genootschap Onze Taal expliceert. Heerlijk helder.

www.loesje.nl

Het lettertype 'Tijd', ontworpen door Max Kisman.
Première: Vouwblad 7, waarin tevens 26 schrijvers, die elk 100 woorden aan het begrip tijd wijden. Uitgebracht door Lenoirschuring te Amstelveen, een kwalitatief zeer hoogstaand grafisch bedrijf (studio en drukkerij). www.kismanstudio.nl    www.lenoirschuring.com

Groter>>

      
Alef, 2002                                                                               Tsadi, 2002

Eliyahu Sidi leert kinderen het Hebreeuwse alfabet. Als een visuele traiteur. Joods Historisch Museum, tot en met 24 mei 2010. www.jhm.nl

Het mooiste boekomslag van 2009. Althans volgens een zevenkoppige jury van boekverkopers. Op instigatie van het tijdschrift Boekblad en de Stichting De Best Verzorgde Boeken Wat is de wat. Het ontwerp is van Dog and Pony.

Ben van Balen heeft een tegenhanger in het leven geroepen. Van het Woord van het Jaar van Van Dale. Het Irritantste Woord van het Jaar. Bij verkiezing. Ik heb het niet zo op al die stemmingen en peilingen maar ben toch blij. Omdat in '08 is neergesabeld: 'ik heb zoiets van'. Dit jaar is de winnaar: 'hun hebben'. Met 14% van de stemmen. Mijn favoriet: 'dat is (niet) mijn ding' komt niet verder dan 7% (pas na: de kids/kiddoos en ik zeg: doen). www.irritaal.nl is ronduit heerlijk. 

Vaagtaal. Een ernstige taalaandoening die razendsnel om zich heen grijpt. De ellendetoptien van 2009 is, bij verkiezing:

  1. Je ding doen,
  2. een stukje,
  3. pro actief,
  4. zeg maar,
  5. doorcommuniceren,
  6. stakeholder,
  7. definitief eindconcept,
  8. out-of-the-box,
  9. oké,
10. dicht bij jezelf blijven.

www.vaagtaal.nl


9 oktober 2009
8 oktober 2009

www.foksuk.nl