Tekst/Taal   Taal:   Afscheid van   In de vijfde vertraging   Kromme tenen   Mooi gezegd 
  Nieuw (voor mij)   Raadselen   Schande, schaam je   Straattaal 
  Terug van weggeweest   Verhalen(d)   Zomaar wat woorden  


In de vijfde vertraging

Vrijwel niets in dit land is gewoon lekker op tijd af. Conform gedane toezeggingen. Het een na het ander is te laat dan wel wordt uitgesteld. Hier een aantal saillante voorbeelden.

 • De aanscherping van de winkeltijdenwet
 • De uitdieping van de Westerschelde
 • De komst van de echte HSL
 • Het doortrekken van de A4
  (tussen Delft en Schiedam, hangt al 46 jaar)
 • De heropening van het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum.
 • De Noord-Zuidlijn
 • De oplossing van de taxiperikelen in Amsterdam
 • Besluit inzake de AOW
 • De Crisis- en Herstelwet
 • Het groene energiebedrijf van Amsterdam
 • De opknapbeurt van de Utrechtsestraat
 • Centraal Station Arnhem e.o.
 • De invoering van het EPD, het elektronisch patiëntendossier (wat mij betreft: gelukkig)
 • De wachtlijsten in de jeugdzorg
 • De realisering van de plannen voor de Vogelaarwijken
 • Designmuseum Amsterdam
 • De Blauwe Stad, Groningen
 • De kilometerheffing
 • Uitbreiding marktwerking in de zorg
 • Beperking aantal koopzondagen
 • Almere dubbelstad van Amsterdam
 • Kraakverbod
 • Nieuwe Deltawet
 • Herindeling rechtbanken
 • Aankoop Joint Strike Fighter
 • Afslankingsoperatie rijksambtenaren
 • Verscherping toezicht banken
 • Indexering woonforfait
 • Uniformering loonbegrip
 • Bestrijding babysterfte
 • Hogere minimumleeftijd aankoop alcohol
 • Villabelasting
 • Maatregelen tegen polygamie
 • Verbouwing zorghuizen
 • Bindend referendum
 • Kinderpornofilter op internet
 • Terugdringen toediening antibiotica veehouderij
 • Ecologische Hoofdstructuur
 • Amstelcampus (Hogeschool van Amsterdam)
 • Forensisch onderzoek kindermishandeling
 • De nieuwe warmtewet
 • Vonnis grote Amsterdamse liquidatiezaak
 • De herontwikkeling van de Hallen - Amsterdam west
 • Het glasvezelnetwerk
 • De integratie van Fortis en ABN Amro
 • De opknapbeurt voor het Leidseplein
 • Groenboek over immigratie
 • De Olympische aanwijzing
 • Nederlandse gasrotonde
 • Het weigeren van weigerambtenaren
 • De Nationale Politie
 • De verplichte Cito-eindtoets
 • De extra huurverhoging voor scheefwoners