Antenne    Stoppen met werken?    Met de bus    NZlijn    Open?    Jheronimus    Qatar  


Nieuwe partij>>

En jawel, hoor, anno 2010 en in vrijstaat Amsterdam
worden de beide tunnelboren ingezegend. Door deken Ambro Dekker van de Sint Nicolaasparochie. De dames (boren zijn vrouwelijk) krijgen de namen Noortje en Gravin. Cecilia (24) van der Pol wordt beschermvrouwe en doopt. De Heilige Barbara legt de verbinding met de alomtegenwoordige. Protesterende Red Amsterdammers blijven buitengesloten. Kromme tenen...

Doorgaan, zegt Veerman...
Het behoeft geen verbazing te wekken. De commissie o.l.v. Cees Veerman (oud minister van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer) beveelt aan door te gaan. Wel krijgt Amsterdam er stevig van langs. Gemeente en projectorganisatie zijn niet op hun taak berekend. En veel meer nog. Albert de Lange stelt in Het Parool van 5 juni: 'We plempen er nog een half miljard bij en modderen verder. Cynisch gezegd zou zo het rapport kunnen worden samengevat'. De oorspronkelijk begrote kosten bedragen € 1,14 miljard. Veerman prognosticeert: € 3 miljard. De vermoedelijke ingebruikstelling valt niet eerder te verwachten dan in 2017. Heikel punt is ook de omgang met de Amsterdamse bevolking en in het bijzonder met de omwonenden. Culminerend in: 'Wees volstrekt openhartig, eerlijk, direct, duidelijk. En soepel'. Ik zie dat in geen honderd jaar gebeuren.

Amsterdam blaft tegen de Noord-Zuidlijn
In een verkiezingsfolder keert de Amsterdamse Partij voor de Dieren zich faliekant tegen de Noord-Zuidlijn. En roept de kiezers met klem op nu een keertje héél hard te blaffen, piepen, grommen, miauwen of blazen tegen de zittende politiek.

www.red-amsterdam.nl Helaas is de tekst op de site vaak moeilijk leesbaar. Zwart met witte letters, ja zelfs zwart met grijze letters. En lang, lang scrollen...

Beter ten halve gekeerd
dan ten hele gedwaald. De aanleg van de Noord-Zuidlijn heb ik nooit zien zitten, maar nu de ene ramp zich op de andere stommiteit stapelt, denk ik oprecht dat er een stopgebod moet worden ingesteld. Misschien met uitzondering van de verbinding met Amsterdam-Noord. Op voorwaarde dat het Centraal Station er niet door bezwijkt. Ook dient te worden voorkomen dat de circa 800.000.000 euro, die aandeelhouder Amsterdam ontvangt door de, terecht omstreden, verkoop van Nuon in de bodemloze bouwput verdwijnt. Daarom heb ik de internetpetitie getekend en beveel ik die van harte aan. www.stopnoordzuidlijn.petities.nl