PM  Licht uit, spot aan    Museumvisie  


Chris Reinewald, journalist, specifiek en veelzijdig, is buitendien hoofdredacteur van Museumvisie. Vakblad voor de Nederlandse museumwereld, (los) gelieerd aan de NL Museumvereniging. In het winternummer van de 31ste jaargang (07|04) verschijnt een gesprek tussen hem en mij: Meeeer in mndr. Vier pagina's, met inbegrip van een samenvatting in het Engels. Ik blij. >>