Ooit  Varia    Nou ja  

Laat een geschiedenisleraar dit maar eens uitleggen. Als hij dat kan...


Abraham Lincoln kwam in het Congres in 1846.
John F. Kennedy kwam in het Congres in 1946.

Abraham Lincoln werd President in 1860.
John F. Kennedy werd President in 1960.

Beiden waren bijzonder begaan met mensenrechten.

Beide Presidenten zijn neergeschoten op een vrijdag.
Beide Presidenten werden in het hoofd geschoten.

Nu wordt het echt raar.

Lincoln's secretaresse heette Kennedy.
Kennedy's secretaresse heette Lincoln.

Beiden werden vermoord door zuidelijken.
Beiden werden opgevolgd door zuidelijken genaamd Johnson.

Andrew Johnson, Lincoln's opvolger, werd geboren in 1808.
Lyndon Johnson, Kennedy's opvolger, werd geboren in 1908.


John Wilkes Booth, Lincoln's moordenaar, werd geboren in 1839.
Lee Harvey Oswald, Kennedy's moordenaar, werd geboren in 1939.


Beide moordenaars hebben drie namen.
Beide namen bestaan uit vijftien letters.

Hou je vast aan je stoel.

Lincoln werd neergeschoten in een theater geheten 'Ford'.
Kennedy werd neergeschoten in een auto, merk 'Lincoln' gemaakt door 'Ford'.

Lincoln werd neergeschoten in een theater
en zijn moordenaar vluchtte en verstopte zich in een pakhuis.
Kennedy werd neergeschoten vanuit een pakhuis
en zijn moordenaar vluchtte en verstopte zich in een theater.

Booth en Oswald werden beide vermoord vóór hun proces.

En hier is de uitsmijter...

Een week voordat Lincoln werd neergeschoten, was hij in Monroe, Maryland
Een week voordat Kennedy werd neergeschoten was hij met Marilyn Monroe


Bizar en ook wel eng he?
Je zou toch denken te extreem om waar te zijn!