Ooit  Vak    Ariadne revisited  


Ariadne revisited

Drs. Wibo Bakker is promovendus aan de Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren. Op 10 juni 2005 spraken we met elkaar. Onder meer over huisstijlen, corporate identity en de actieradius van reclame en vormgeving. Hij bracht kopieën mee van vier artikelen uit het vroegere vakblad Ariadne. Over institutionele reclame, in 1962. Ik was toen 23. Later over de praktijk van image building: bij Ryman, CBS en Lyons Bakery. Ik was het goeddeels vergeten maar bij herlezing kwam er weer veel boven. En de schrijfstijl herkende ik direct.

De kopieën lenen zich uitsluitend voor de kopieermachine.Ariadne zag er zó uit. Hoofdredacteur was de legendarische Walther (W.B.F.) Schaper.

Jonge doctor
Precies vier jaar en twee dagen na onze eerste ontmoeting betreedt drs. Wibo Bakker te 14.33 uur de Senaatszaal van het Academiegebouw. Van de Universiteit Utrecht. Alwaar hij wordt geacht zich te verdedigen. Inzake zijn proefschrift: Droom van helderheid: Huisstijlen, ontwerpbureaus en modernisme in Nederland: 1960-1975. Opponenten dienen zich aan: hooggeleerd, zeer geleerd, gewoon geleerd. Onder meer: Wim Crouwel, Esther Cleven, Frederike Huygen. De eerste twee in toga. De geachte promovendus houdt zich overeind. Na het Hora est en het binnenkamertjeberaad van de promotiecommissie volgt het verlossende woord. Vanaf 12 juni 15:30 is Wibo: dr. Wibo Bakker. Faculteit der Letteren.

Wibo's promotor is prof. dr. J. Stumpel. Die vertelt me ter receptie dat hij me herkent van mijn optreden in de RAI. In het jaar des Heren 1972. Ik houd een presentatie, alsdan, over een publieksonderzoek naar reclame. (Veel kritiek, nauwelijks waardering) Voor toehoorder Stumpel is mijn verhaal een reden zich blijvend met reclame bezig te houden. Ik zweef naar een glas wijn. Als immer witte.