Ooit  Mensen    André  


André

Arie Andries van der Louw, bestuurder, overleed op 20 oktober 2005, in de leeftijd van 72 jaar. Een enkele "nabeschouwing" meldt zijn gespitstheid op "kommunikaatsie" en zijn betrokkenheid bij tijdschriften. NRC/Handelsblad, noemt hem mede-oprichter en redacteur van jongerenbladen als Twen (later Taboe), Hitweek en Aloha. Felix Rottenberg, schrijft in Het Parool: "Van der Louw kon gekke en saaie mensen met elkaar verenigen. Bij Hitweek stelde hij uit de dagelijkse baal post de legendarische brievenrubriek samen, die eigenlijk de kern van het blaadje was". Ik kende André inderdaad via Hitweek, al was hij, in mijn beleving, meer manager dan redacteur. Hij zag de zwakke zijde (de commerciële) en ijverde actief voor het verkrijgen van advertenties.

In die dagen voerde Het Nederlands Zuivelbureau (met reclamechef Jan C. Krijnen) een uiterst diverse campagne voor melk, toegesneden op een fors aantal doelgroepen. In het jargon: rijkelijk gesegmenteerd. Naar media, titels en naar inhoud van de uitingen. Tot op heden hoogst ongewoon. Om jongeren te bereiken (tieners, twieners) werd geplaatst in de muziekbladen (toen: Pop Foto en Muziek Express), alsook in Twen/Taboe. Die advertenties maakte ik zelf, samen met de fotograaf Peter Ruting en een aantal kunstenaars en illustratoren. Echter. Hitweek had zo'n uitgesproken ziel, koers, taal dat ik (27 en geen teener meer) me niet waagde aan annonces voor dit weekblad. Ik benaderde Willem de Ridder en Marjolein ("voor alle vraagstukken") en sprak af dat zij de advertenties zelf zouden bedenken, schrijven en vormgeven. Uiteraard in nauw overleg. Hetgeen geschiedde, vanaf jaargang 1 en een flinke poos duurde. >Anekdote