Antenne    Rijks    WonderWood    Glas    Katherina    Den Haag 
   Cosimo    Kerkmeester    Stop    Picasso    Lisa    Bedreigd    Weg  


Het valt niet meer bij te benen.
Als die ellendige kaalslag in de kunst en de cultuur zich aandient, via de heer Halbe, besluit ik deze subrubriek te starten. Om melding te maken. Van wat er allemaal boven onze hoofden hangt. Nu ook de provincies en de gemeenten het spel meespelen en de Raad voor Cultuur heeft gesproken, wordt het bijhouden van wat ons kan of zal ontvallen een dagtaak. Dat breng ik niet op en daarom stop ik de signalering. Met loden gevoelens.

   Zie ook: www.schadekaart.nl en
   www.meldpuntbezuinigingen.nl

Theater Gooiland, Hilversum

De aanloopstraat, leidend naar het stadshart. Door leegloop, door het verdwijnen van traditionele winkels.

Vrijwel elke NL spotprenttekenaar tekent mee. Tegen de kaalslag van de kunst. Harkjes is het thema, kennelijk.

Het K.N.M.I., het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (1854). Wordt door de VVD beschuldigd van partijdigheid inzake de opwarming van de aarde. www.knmi.nl


Foto: Marc Driessen

De boekverkopers in de Oudemanhuispoort.
Ontlezing, e-boeken, Wikipedia et cetera.

Joep BertramsWereldomroep. Voortaan niet meer in het Nederlands. Niet meer over Nederland. Alleen over het vrije woord. In probleemlanden. Budget teruggedraaid van 46 naar 14 miljoen. Exit: 250 mensen. www.rnw.nl


Angel Boligan, in de Mexicaanse krant El Universal


Academiegebouw in de Sarphatistraat. Eerder de Cavallerie Kazerne.

Internationaal vermaard: de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Opgericht in 1870 en een voorbeeldige post-academische opleiding. Moet weg van Mark en Halbe. Ronduit schandalig. En schadelijk. www.rijksakademie.nl

Op 26 en 27 november 2011 houdt de Rijksakademie het gebruikelijke open weekend. Het wordt meer dan uitstekend bezocht. Rijen voor de deur zelfs. Binnen werk van ruim 55 kunstenaars.

Hier wat sfeerfoto's>>

Internationaal vermaard: Het Sterrenkundig Instituut van de Universiteit van Utrecht. Op de nominatie om te worden opgedoekt. Hoezo - NL Kennisland?


Kamagurka NRC/H 11 juni 2011

Breda's Museum De gemeenteraad heeft besloten € 1,5 miljoen te beknotten. Het museum voelt zich in zijn bestaan bedreigd. www.redtbredasmuseum.nl

Meer>>

www.theaterinstituut.nl

Ballet in Nederland. (Beeld: Bas van der Schot)

Meer>>

WOB. Minister Donner wil de Wet Openbaarheid Bestuur beknotten.

Het toerisme naar NL. Het ministerie van ELI (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) wil de komende vier jaar zijn bijdrage aan de Holland promotie met 65% beknotten. Het zou dan gaan om nog geen 11 miljoen euro. Terwijl de schade in de honderden miljoenen kan gaan lopen. Slim!!!
www.nbtc.nl (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen)

Een reeks zeldzame diersoorten Waaronder:
de sierlijke witsnuitlibel, de moerasmaskerbij, de grote zilverreiger,
de Bechsteins vleermuis, de velduil, de korhoen, de blauwe
kiekendief, de zeearend, de hazelmuis, de eikelmuis, de Noordse
winterjuffer en de donkere waterjuffer. En vlinders als kleine
heivlinder, veenbesblauwtje, grote vuurvlinder, pimpernelblauwtje
en veenbesparelmoervlinder.
Een reeks zeldzame plantensoorten Waaronder:
Zweedse kornoelje, lange zonnedauw, gevlekt zonneroosje, breed
wollegras, vijfrijig veenmos, franjegentiaan, amandelwolfsmelk.
24 Soorten, hoog op de Rode Lijst.

En dat allemaal omdat Staatsbosbeheer wordt beknot.
Gevolg: geen geld meer voor plaggen, maaien, kappen, snijden.
Het kabinet schrapt de komende jaren 60 tot 70 procent
van het natuurbudget!

Het omroeparchief

Meer>>

De natuur
'Dit kabinet hakt de natuur fluitend in stukken'.
Michiel Hegener over onder meer de ecologische hoofdstructuur, de Natura 2000 gebieden en de desastreuze voornemens van staatssecretaris Bleker, CDA. (de Volkskrant, 28 februari 2011)

                       Blekerleaks>>

Het Gemeentemuseum van Maassluis
(door gemeentelijke bezuinigingen)

Theaters en concertzalen. Het bezoek loopt terug (6% minder in 2010) en de coalitie Rutte trekt de BTW op van 6% naar 19%. Tenzij de Eerste Kamer dwars blijft liggen...

Het Parool, 24 februari 2011

Meer>>

Bibliotheken en cultuureducatie
(door gemeentelijke bezuinigingen)

Natuur in de knel. Provincies slaan alarm.
Zelfs nationale parken worden bedreigd.

NRC Handelsblad brengt in kaart>>


www.siddighi.com

www.aidanederland.nl

Meer>>

www.onderwijsmuseum.nl

Meer>>

Er wordt niet gesnoeid, maar uitgeroeid. Vrij naar Jan Terlouw.